OM OSS

Stora Coachdagen arrangeras av  International Coach Federation Charter Chapter Sweden, ICF Sverige.

International Coach Federation, ICF, är det största globala branschorganet för professionella coacher. Idag har ICF Globalt omkr 30 000 medlemmar i 137 olika länder.

ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige och är som sådan ansluten till Företagarna för att bevaka coachers intressen i näringslivsfrågor.

Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning (alt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer, och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via vårt stegrade certifieringssystem.

ICFs varumärke står för dig som coach för kvalitativ kompetensutveckling, stöd i etiska frågor och forskningsrelaterad kunskap samt professionellt nätverkande och marknadsföring, såväl fysiskt och virtuellt som nationellt och globalt.

Läs mer om oss här: icfsverige.se

STORA COACHDAGEN

Coaching och Ledarskap i en digital tid